TON SMULDERS

CONTACT

GROENEWOUD 15A

5401 PC UDEN NL

 

Licht werpt schaduwen, reflecteert, en wordt opgeslokt in spleten. Dat fascineert mij!  Al mijn werken zijn een zoektocht om dit spel van licht te doorgronden en er mee te spelen. Vandaar de veelal witte kleur: ontdaan van het overbodige, puur, eenvoud. Maar wit is nooit echt alleen wit. Schaduw kan wit zelfs donkerder maken dan … dan zwart? En door reflecties kan wit kleur krijgen..

 

Mijn reliëfs stellen meestal niets voor…. in de betekenis van: zijn geen afbeelding van iets om ons heen. Geen afbeelding, ook niet als vereenvoudiging (abstractie) maar ze zíjn op zich zelf: concreet. Geometrisch. Ze worden gevormd vanuit wiskundige of meetkundige principes, of juist door geformaliseerd toeval. En dan kan het licht er mee spelen, tussen de witte elementen verkleuren, verdwijnen, en er weer uit komen. Ander licht, andere schaduwwerking. Maar deze principes kún je ook gebruiken om met schaduw afbeeldingen te maken.

 

Kijk en je ontdekt een fascinerende wereld.

 

Afmetingen variëren van 5x5 cm tot ongeveer één vierkante meter. Als materiaal gebruik ik voornamelijk laagwaardige materialen: karton op een ondergrond van mdf of hergebruikte plaatmateriaal. Met muurverf worden de onderdelen visueel tot eenheid gemaakt.

 

Molitoriz is een omzetting van mijn feitelijke naam Smulders, ofwel “des Mulders”, van de Molenaar, de latijnse bezitsvorm van Molitor (molenaar) is molitoris.

 

Ik ben aangesloten bij Kunstcollectief K26 in Oss en mijn werk is ook verkrijgbaar via galerie BosFineArt in Den Haag / Utrecht. Atelierbezoek op afspraak.

Dimensions vary from 5x5 cm to about one square metre. As material I mainly use low-grade materials: cardboard on a base of MDF or recycled sheet material. Wall paint is used to visually unify the parts.

 

Molitoriz is a transposition of my real name Smulders, or "des Mulders", from the miller, the Latin possessive form of Molitor (miller) is Molitoris.

I am a member of Kunstcollectief K26 in Oss and my work is also available at gallery BosFineArt in The Hague / Utrecht. Studio visits by appointment.

Light creates shadows, reflects, and is swallowed up in gaps. That fascinates me!  All my works are a quest to explore this play of light. That is why they are mostly white: stripped of the superfluous, pure, simple. But white is never really only white. Shadow can make white even darker than ... than black? And through reflections, white can become coloured.

 

My reliefs usually represent nothing, they are not an image of anything around us. Not an image, not even as a simplification (abstraction), but they are themselves: concrete. Geometrical. They are formed from mathematical or geometrical principles, or by formalised coincidence. And then the light can play with them, between the white elements, change colour, disappear, and reappear. Different light, different shadows. But you can also use these principles to make images using shadow.

 

Observe and you will discover a fascinating world.