GROENEWOUD 15A

5401 PC UDEN NL

 

Molitoriz   l   Ton Smulders

Krona-Polyptiek

2023

35 x 35 x 182 cm (incl. sokkel)

mdf, karton, verf, kaarslichthouders, kaarsvet, nagels

 

Het triptiek (drieluik) of polyptiek (veelluik) werd in de middeleeuwen vaak gebruikt als vorm voor  altaarstukken.  Zo konden meerdere aspecten worden samengevoegd tot een geheel, waarbij elk onderdeel toch een afgeronde compositie vormde.

De kernspreuk van de zusters Birgittinessen is Amor meus crucifixus est, mijn lief is de gekruisigde. De zusters brengen hun dagen door in gebed en contemplatie over het lijden van Christus. Hun hoofdbedekking is de zogenaamde Birgittijnse kroon van witte band met op de vijf kruispunten de rode stippen als verwijzing naar de vijf lichaamswonden van de gekruisigde. Bovendien dragen de zusters, niet direct zichtbaar, een ring waarop de gekruisigde Jezus is afgebeeld met onder het kruis Maria en Johannes.

Bij Zijn kruisiging stond erboven geschreven: I.N.R.I., afkorting voor  Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum, ofwel Jezus uit Nazareth, Koning der Joden. Spottend kreeg hij ook nog een doornenkroon op zijn hoofd geduwd. Een kroon  (in het zweeds krona) als symbool van aanzien en macht, en dat voor een simpele timmermanszoon. Eerder hing een hele menigte aan zijn lippen, maar in zijn laatste uur waren slechts Maria en Johannes aanwezig.

CONTACT

Het paneel rechts op de foto is gebaseerd op een schilderij van Rogier van der Weyden uit ca 1457, geschilderd voor een klooster bij Brussel, dat nu hangt in de kerk van het Escorial, het paleis van de Spaanse koning Phillips II. Onder aan het kruis bewenen Maria en Johannes de gestorvene.

De afbeelding is gemaakt met kaarsvet. De 5 gebedskaarsjes verwijzen naar de lichaamswonden van Christus. Vijf rode stippen. Ze zijn praktisch leeg, de herinnering ebt weg.

Eens stond in elk Brabants dorp één of meerdere kloosters, vol broeders en zusters.  De meeste kloosters zijn gesloten, de resterende zo goed als uitgestorven. Ook in dit klooster in Uden wonen nog slechts enkele zusters.

 

eronder: Letterreliëf waarbij elke regel van vakjes staat voor een letter, het aantal vakjes is de plek van de letter in het alfabet: 1=A, 2=B, 3=C, enzovoorts. C.R.O.W.N.

 

Links op de foto: Door gaatjes in een paneel te boren ontstaan kleine oplichtende ringetjes. Een enkele is misschien onbetekenend, maar als groep, in samenhang,  krijgt het betekenis.

 

Erboven de tekst op het kruis als letterreliëf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molitoriz   l   Ton Smulders

Vincentius' Offer

2023

27 x 27 x 128 cm (incl. sokkel)

mdf, karton, verf, electronica

 

Vincentius Madelgarius, Zaragossa en a Paulo, en de zusters van Birgitta, stelden al hun tijd beschikbaar voor het goede. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

En wij? Zijn wij bereid tot het brengen van enig offer? Een bijdrage te leveren? Voor onze medemens, voor hen die na ons komen?

De katholieke kerk kende honderden heiligen die het volk moesten aansporen tot goede daden. En er was een aantrekkelijke, makkelijke weg: de gift. Als je af en toe wat muntstukken in het offerblok wierp, kwam het wel goed. En met het uitsterven van de kerken, is zelfs die makkelijke weg niet meer nodig. Worden we niet steeds weer eraan herinnerd om iets goeds te doen, om een offertje te brengen.

Op de zijkanten letterreliëfs met Vincentius / Madelgarius / Zaragoza / a Paulo. Welke heilige je ook kiest, af en toe moet je offers brengen.

 

De collecte-opbrengst gaat naar Lumen Mundi, een school voor gehandicapte kinderen in Ghana.